Dieta v aute nalepka. Cineva a fost mai rapid


Zařízení, návod k obsluze nebo obal byly opatřeny příslušnou nálep kou. Zařízení bylo vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Tím, že staré zařízení přin e se te do sběrného recyklačního střediska, ukážete, že Vám záleží na přírodě.

Xiuang! WWX.Net SWS://italymilan.accountant/Germany-Berlin ...

Informace o umístění takových středisek získáte u svého místního úřadu pro péči o životní prostředí. Pračka je spojením výjimečné jed no du chostí ob sluhování a dokonalé efektivity.

Kdy si přečtete návod, obsluha nebude žádným problémem. Pračka byla před zabalením důkladně zkontrolovaná.

CZ Návod k obsluze 2 sk Návod Na obsluhu 20 Ro használati útmutató 38

Proto mohou v pračce zůstat zbytky vody nebo vlhka. Prosíme Vás, abyste si tento návod pečlivě pročetli před uvedením pračky do pro vo zu. Dodržování pokynů v něm uvedených Vás ochrání před neodborným zása cel mai bun supliment pentru a pierde rapid grăsimea. Návod uschovejte tak, abyste ho měli vždy po ruce.

Řiďte se návodem tak, abyste se vyhnuli nehodám. Pračka je určena jenom pro použití v domácnosti.

Autocolant auto Ambiance Bébé à Bord, roz

Slouží k praní textilií a oděvů, které lze prát mechanicky ve vodní lázni. Před připojením pračky do sítě je třeba odstranit dopravní balení a ho ri zontálně ji usadit. Výrobce si vyhrazuje právo zavedení změn, které neovlivní funkci stroje. Použití stroj provozujte až po přečtení a seznámení se s návodem na obsluhu stroj nikdy neprovozujte venku nebo v místnostech, kde může teplota kle sno ut se strojem nesmí manipulovat dětí a nepoučené osoby Pozor!

dieta v aute nalepka burta burner de grăsime bărbat

Teplota pod 0 C může být příčinou poškození stroje! Jestli se pračka skladuje nebo dopravuje v nepříznivých teplotách, je třeba počkat 8 hodin po dobu aklimatizace v příznivém prostředí před uvedením pračky do provozu. Děti k pračce nepouštějte, pokud je v pro vo zu. Používejte jen mycí a avivážní prostředky určené pro automatickou pračku.

Nepoužívej te žádné prostředky obsahující ředidla, protože by mohly poškodit části pračky nebo by se mohly vytvořit jedovaté plyny.

Existuje také nebezpečí samovznícení a výbuchu. Opaření, prací prostředek Není dovoleno dávat do pračky nežádoucí předměty. Kapsy oděvů vyprázdněte, knoflíky a zipy zapněte.

Malé volné předměty vložte do sáčku nebo do povlaku polštáře, aby se ne zničily a aby také nepoškodily buben. Do bubnu pračky nedávejte víc prádla, než je dopo ručená dávka. Dávejte pozor aby se do ovládacího panelu nedostala voda. Nedávejte vyprané prádlo na pračku! Dieta v aute nalepka Před dopravou musí být pračka nejprve odpojena ze sítě.

Autocolant pentru mașină „Copil la bord - Mahmureală - Alb” 14x10cm

Pro dopravu musí být pračka v každém případě upevněna proti posunu. Výrobní štítek Štítek s hlavními údaji o pračce se nachází na horní zadní části tělesa.

dieta v aute nalepka modalități de a pierde rapid grăsimea picioarelor

Za tímto účelem stiskněte každý roh pračky a zkontrolujte, zda se nehýbe. Správné ho rizontální usazení pračky je podmínkou pro bezpečný dlouhodobý bezproblémový provoz.

dieta v aute nalepka pierderea în greutate armstrong

Nesprávné usazení pračky a nedostatek stability může byt důvodem jejího posunu během použití. Věnujte pozornost dětem, aby si se zařízením nehrály. Toto zařízení není určeno k použití osobami včetně dětí s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobami s dieta v aute nalepka zkušeností nebo znalosti zařízení. Tyto osoby mohou zařízení používat pouze pod dohledem jiné osoby nebo v souladu s návodem k obsluze poskytnutým osobami odpovědnými dieta v aute nalepka jejich bezpečnost.

Odpojení pračky Opotřebovaná pračka musí být zlikvidována podle bezpečnostních předpisů. Nejprve vytáhněte vidlici ze zásuvky a potom odpojte kabel. Při likvidaci je třeba dbát místních předpisů pro odstranění odpadu.

Odstranění transportního zajištění dopravní upevňovací části uschovejte! Šrouby plechu odšro ubuj te šroubovákem Odstraňte transportní opěry s pouzdrem a šrouby Šroub odšroubujte, po uzdro a šroub vyjměte Před uvedením do provozu v každém případě odstraňte upevňovací části. Pračku neusazujte na koberec. Vyvrtané otvory zaslepte záslep ka mi. Horizontální usazení pračky Pračku usaďte na pevnou ro vnou podlahu Uvolněte matku Šroubem nastavte polohu Po horizontálním usazení pračky přezkoušej te stabilitu stisknutím každého dieta v aute nalepka pračky a zjistěte tak, že se pračka nehýbe!

Připojení vody Je nutné používat nové kompletní hadice dodané spolu se zařízením. Používané hadice opětovně nepoužívejte.

Postup lepeni nálepky na auto

Hadice s těsněním, tlak vody min 0,1 MPa 1 barmax 0,8 MPa 8 bar. Pračku napájejte jen stu de nou vodou! Odpad vody max cm min 50 cm Hadici odpadu zajistěte tak, aby se během provo zu nepohybovala. Nezasunujte ji hluboko do od padní trubky. Připojení na zdroj el. Energie Připojení pračky k síti zásuvka v elektrické instalaci musí být na viditelném a snadno dostupném místě!

dieta v aute nalepka pierde greutatea rapidă înainte de ivf

Pračku připojte jen na správně instalovanou zásuvk s uzemněním. V žádném případě nepoužívejte prodlužovačku! Poškozenou šňůru smí vyměnit jen odborník.

Odhalení chyby signalizuje ukázání se Exx anebo Err společně s jedním z třech symbolů.

Cablu prelungitor USB micro USB (masculin) - micro USB (female)

Pračka nefunguje Vidlici správně zasuňte do zásuvky Zkontrolujte napětí v síti. Pračka není pod napětím II. Tvoří se pěna Zmenšete dávkování pracího prostřed ku Překontrolujte tvrdost vody X. Prádlo je špatně vyprané Prací prostředek dávkujte správně v závislosti na znečištění prádla a tvrdosti vody viz doporučení na krabici pracího prostředku Zvolte správný program XI.

Prádlo není dobře vymáchané Prací prostředek dávkujte správně v závislosti na znečištění prádla a tvrdosti vody viz do po ručení na krabici pracího prostřed ku Vyčistěte filtr čerpadla Pozor!

  • Николь ухитрилась улыбнуться.
  • А на кого были похожи Предтечи.

Když se vyskytne závada, uzavřou se dvířka pračky. Aby se dvířka otevřela, sti skněte tlačítko a počkejte asi 2 minuty.

Pokud ukazatel ukáže chybu inne nebo pokud výše uvedené kroky nepomohou od stra nit záva du, je třeba Poznamenat si číslo závady Pračku vypnout Vypnout pračku ze sítě Objednat servisního pracovníka.

Sušení v sušičce Normální Jemné Silné Nesušit!

  • A to hnitie platí aj u nových áut,keď sa dutiny nevystriekajú voskom.
  • Ричард с Максом снабдили его исчерпывающими инструкциями: ему надлежало отправиться в зал, подняться по пандусу в Нью-Йорк; затем, пользуясь фонариком и переносным компьютером, он должен был добраться к северному берегу острова и проверить, находятся ли возле него лодки.

Žehlení C C C Nežehlit! Při volbě programu se řiďte údaji na etiketách oděvů.

Xiuang! WWX.Net SWS://italymilan.accountant/Germany-Berlin ...

Používejte jen jemné tekuté prostředky. Čištění filtru čerpadla Filtr čerpadla čistěte po každém Opo menutí způsobuje potíže při odtoku vody z pračky! Otevřete dvířka Vyjměte hadici Filtr našroubujte Vyjměte z hadice zátku lzbytek vody nechte odtéci do ploché nádoby Filtr vyjměte Filtr vyčistěte pod tekoucí vodou Zpětná montáž se provádí v opačném sledu II. Čištění dávkovače pracích prostředků Dávkovač vytáhněte silným tahem Dávkovač vyčistěte pod tekoucí vodou event. Vypnutí a změna programu Pro přerušení programu je třeba stisknout tlačítko na tak dlouho až se rozsvítí dioda Jestli je omylem nastaven nesprávný program je možné udělat změnu.

Je třeba nejprve program přerušit tlačítkem viz nahořea po tom zvolit jiný program.

dieta v aute nalepka corpul hp dengan slim

Jestli nejprve nepřerušíte program, pouhou změnou po zi ce otočného knoflíku se program nezmění. Snížení napětí IV. Plnění bubnu prádlem Tato funkce umožňuje na dočasné zastavení programu praní uživatelem v libovolném okamžiku s možností otevření dveří pračky. Odpojení pračky ze sítě resp. Snížení napětí program nevypne.

Program zůstane zachován a pokračuje opět při zvýšení napětí. Maximální obsah bubnu: 6,0 kg pro pračky typu A WCN Vsádka prádla do bubnu pračky v souladu s pokyny: bavlna max. Nevkládejte nadměrné množství prádla do pračky!

Nadměrné vkládání může být příčinou poškození praného prádla! Zobrazený čas na hodinách stanoví výlučně prognózu a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti od teploty a tlaku vody, velikosti vsádky prádla, množství dozovaného pracího prostředku dieta v aute nalepka. Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu praní, je přípustné jeho dočasné přerušování a přeskoky. Korekce otáček odstřeďování Stisknutí tlačítka Regulace otáček způsobuje cyklické změny v nastaveních. Jsou možné následující možnosti nastavení otáček: pro programy: Bavlna, Odstřeďování bavlny, Máchání bavlny: ,, max.

Jemné, Vlna, Jemné máchání, Jemné odstřeďování;,Čím je tkanina jemnější, tím víc je potřebné nastavení nižších otáček odstřeďování. Rozsah regulace Otáček odstřeďování se nachází v tabulce programů. Funkce je zvlášť vhodná v případě vody s vysokou tvrdostí.

Zlepšuje efektivitu máchání, ale zvyšuje spotřebu vody.