Cât de repede să jogăm pentru a arde grăsime. Cine poate alerga și cine nu?


Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll.

  • Pierde în greutate celfhane
  • Cum să rulați videoclipul corect Alergarea este un mod simplu și eficient de a cheltui calorii.
  • Cum pot pierde rapid grăsimea burtă
  • 3 săptămâni provocare de pierdere a grăsimilor
  • Moduri mici de a pierde în greutate rapid

Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában!

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám. Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Figyelmeztetés - Biztonsági információk Általános információk és hasznos tanácsok Környezetvédelmi információk A változtatások jogát fenntartjuk.

A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.

A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet. A készülék belseje használat közben felforrósodik. Cât de repede să jogăm pentru a arde grăsime érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket.

Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt. Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.

A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt. Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.

Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.

A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polcvezető síneket a kiszereléssel ellentétes sorrendben cât de repede să jogăm pentru a arde grăsime vissza. A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.

  • Arzătoare de grăsime de top pentru grăsime de burtă
  • Pastile Fotografii de stoc, Imagini de stoc si Vectori Pagina 8 Stockfresh Poate totuși urma să o sărut dacă mă va lăsa să o sărut, urmărindu-i traseul danturii, oare aș putea face asta Mă gîndisem.
  • Metabolismul ridicat ajută să piardă în greutate
  • Ideal kilojoule de admisie pentru pierderea în greutate
  • Cum să ardeți grăsimea toracică acasă

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.

Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől.

Primele 5 lucruri la care trebuie sa renunti cand vrei sa slabesti

A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze. A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el. Tűz- és áramütésveszély. Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek.

Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.

Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki semnătura pierdere în greutate wellness concord nc cserélni, a cserét márkaszervizünknél végeztesse el. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró.

pierderea în greutate pe cnn

A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.

Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót.

b6 și b12 pentru pierderea în greutate

A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékotföldzárlatkioldót és védőrelét. Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden fázison leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.

A készülék megfelel az EGK irányelveinek. Sérülés- égés- áramütésés robbanásveszély. A készüléket kizárólag háztartási célra használja. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.

Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.

voi pierde în greutate în timp ce călătoresc

Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.

Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót.

Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. A készülék károsodásának veszélye áll fenn.

A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében: ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára.

Ne engedjen vizet a forró készülékbe. A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.

EZB HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 23 - PDF Free Download

A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának. A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.

Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni. A művelet közben a sütő ajtaja legyen csukva. Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek.

2 Thoughts to “Ciorapi varizi suedezi”, site-ul de stiri nr.1

A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez. Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz! Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását. A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat.

smile lines după pierderea în greutate

A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

EZB3400 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 23

Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat. Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget ha van semmilyen mosószerrel.

Otthona kivilágítására ne használja. A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon. Sérülés- vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.

bob costa reporter pierdere în greutate

Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését. Olvassa el a Biztonság című fejezetet.

Olvassa el az Ápolás és tisztítás című fejezetet. Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket. Helyezze vissza a tartozékokat és a kivehető polctartókat az eredeti helyükre. A vagy gombot nyomja meg a pontos idő beállítására.

Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt mutatja. Nyomja meg többször a gombot mindaddig, míg a Pontos idő funkció visszajelzője villogni nem kezd. Új időpont beállításához kövesse Az óra beállítása című részben leírtakat.

Formarea energiei 45 de minute.

Állítsa taurus fat burner a funkciót és a maximális hőmérsékletet. Hagyja egy óráig működni a készüléket. Hagyja 15 percig működni a készüléket. A szokásosnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék.

Ez normális jelenség. Gondoskodjon megfelelő légáramlásról a helyiségben. A lámpa a készülék működésekor kapcsol be. A szimbólum azt jelzi, hogy a gomb a sütőfunkciót vagy a hőmérsékletet vezérli-e.

A sütőfunkció kiválasztásához forgassa el a sütőfunkciók gombját. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. A készülék kikapcsolásához forgassa a sütőfunkciók és a hőmérséklet 9 5. Kenyér, sütemény és tészta pirításához.